lbl24

LIDER W ZAKRESIE ILUMINACJI ZABYTKÓW I TERENÓW ZIELONYCH

Projekt Iluminacji Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu

Media info

Ogłoszono wyniki odbywającego się corocznie międzynarodowego konkursu LIT Design Awards.

Firma LBL ze Szklarskiej Poręby otrzymała, jako jedyna firma z Polski, wyróżnienie w kategorii oświetlenie krajobrazu za projekt iluminacji Ogrodu

Botanicznego  we Wrocławiu   pt. Jak ciemna jest noc?

Ideą projektu było pokazanie, że nocne doświadczanie przyrody może przynieść bogactwo  doznań,  a  wprowadzenie  niewielkiej  ilości  światła  pozwala              intensywnie doświadczyć       głębi  i  znaczenie  nocy. Projektanci  poprzez  warstwowe  nakładanie światła  starali  się , w  sposób  malarski  wydobyć  sekwencję  widoków  z  głębokiej perspektywy  ciemności.          Intencją  autorów, było  udowodnienie,  że  warunkiem właściwego posługiwania się światem jest w pierwszej kolejności przestudiowanie ciemności. Podobną ideę projektowania zastosowano w iluminacji Zaczarowanego Ogrodu Ducha Gór przy Muzeum Hauptmannów w Szklarskiej Porębie. Przyroda, w projekcie  została kompozycyjnie ujęta w korytarze i pokoje krajobrazów.

Niektóre z nich zostały połączone wizualnie z panoramami otaczających zabytków, aby wzmocnić perspektywę oraz zbudować powiązania strukturalne pomiędzy planami i iluminowanymi elementami. Światło ma za zadanie kierować obserwatora  zgodnie  z  linią odczuć, która została zaprojektowana w formie pętli. Na wyznaczonym szlaku odbywa się akt percepcji krajobrazu,  który  jest  związany  z  nakładaniem  się  różnych  poziomów  jasności, gradientów, cieni, głębi i hierarchii planów.  Trasie towarzyszy aura światła, cienia i półcienia, która jest budowana przede  wszystkim przez kontrast, rytm i asymetrię.

LIT Design Awards to prestiżowy konkurs na projekty oświetlenia, w którym 47 osobowe jury , składające się z doświadczonych i wybitnych naukowców, profesjonalistów i liderów w dziedzinie oświetlenia oraz        redaktorów czasopism  z branży projektowania iluminacji ocenia osiągnięcia projektantów z całego świata.

Autorami projektu, poza zespołem LBL ( Ewa Szlachta, Janusz Stańczyk, Artur Obarzanek, Przemysław Wronowski), była dr Magda Zienowicz (Instytut Architektury Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu), prof. Zygmunt Kącki (Uniwersytet Wrocławski  – Instytut Botaniki).